Danh sách thủ tục hành chính

TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Từ khóa
Lĩnh vực
Mức độ dịch vụ công

Tìm thấy 121 thủ tục hành chính
Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp đổi biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho tất cả các loại phương tiện thủy nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng cho chủ sở hữu xe máy chuyên dùng di chuyển đến
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép lái xe quốc tế
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thủy
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp Giấy phép xe tập lái
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu bị mất hoặc hỏng không sử dụng được
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch trong trường hợp biển hiệu hết hiệu lực
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở dạy nghề thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa hạng tư, chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, chứng chỉ nghiệp vụ trong phạm vi địa phương
Mức độ cung cấp dịch vụ công:
 • 2
 • 3
 • 4

Thông tin về dịch vụ hành chính công
 • Dịch vụ hành chính công: là những dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, do cơ quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp được ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân dưới hình thức các loại giấy tờ có giá trị pháp lý trong các lĩnh vực mà cơ quan nhà nước đó quản lý.
 • Dịch vụ công trực tuyến: là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 1: là dịch vụ đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin về quy trình, thủ tục; hồ sơ; thời hạn; phí và lệ phí thực hiện dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 2: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 1 và cho phép người sử dụng tải về các mẫu văn bản và khai báo để hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu. Hồ sơ sau khi hoàn thiện được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.
 • Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và cho phép người sử dụng thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến. Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng.
Năm 0
Tiếp nhận hồ sơ
Xử lý hồ sơ
Bổ sung hồ sơ
Kết thúc hồ sơ

Notification

Thống kê hồ sơ tiếp nhận theo tháng/năm


TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 5/2018
TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2018